COVID-19-un yayılmasından ailənizlə birlikdə necə qoruna bilərsiniz?

Ətraflı məlumat

Travmatologiya və Ortopediya

Blog Image

Ortopediya və Travmatologiya bölməmiz ən müasir tibbi avadanlıqlarla və beynəlxalq təcrübəyə malik həkimlərlə sizə xidmət etməkdədir. Bölmənin mütəxəssisləri Ortoped Cərrahlar Akademiyasının üzvüdür.

Bölmədə səbəbindən asılı olmayaraq bütün növ dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi ən son tibbi protokollara əsasən həyata keçirilir.

product Image

Bölmədə travmatoloji xəstəliklərin bütün növləri, dayaq-hərəkət aparatının şişləri, ayaq sağlamlığı və diz oynağı, çiyin cərrahiyyəsi üzrə ixtisaslaşan tibbi personal xidmət göstərir.

product Image

Bölmədə sadalanan nahiyələrlə bağlı bütün zədələr, həmçinin uşaq yaş qrupunda yaranan dayaq-hərəkət aparatının bütün xəstəlikləri uğurla müalicə olunur.

Team Area

Dr

Ad Soyad

Ixtisas

İcra edilən prosedur və əməliyyatlar

  • Oynaqların Endoprotezləşdirilməsi
  • Ətraflarda Mikrocərrahi əməliyyatlar
  • ACL/PCL, TFCC yırtığı, menisklərin və qığırdağın cərrahi xəstəlikləri və s.)
  • Artroksopik Əməliyyatlar: çiyin, dirsək, əl bilək, diz, aşıq-baldır oynaqlarında (Rotator Cuff, Bankart
  • Ortopedik Onkologiya və İnfektif cərrahi xəstəlikləri, Septik artrit, Osteomielitlərin cərrahi müalicəsi və s.
  • Əl Cərrahiyyəsi: vətər, damar, sinir kəsikləri, vətər transverləri, dərin və səthi əl yaralanmaları, replantasiyalar, əlin anadangəlmə anomaliyaları, Karpal sümüklərin və falanksların travması
  • Travmalar, Deformasiya Cərrahiyyəsi: izolə və nüştərək travmalar, sınıqların açıq və qapalı fiksasiyası, çıxıqların cərrahi və Konservativ müalicəsi, ətraflarda qısalıqların cərrahi müalicəsi və s.
  • Ayağın Cərrahi Xəstəlikləri: Halluks valgus, Halluks rigidus, Freiberg xəstəliyi, Morton Neyroması, Pes Planus (yastıayqlılıq), Pes Cavus, Çəkic barmaq və s.